Privacyverklaring

Minizonnebootrace is onderdeel van Huis van de Techniek

Huis van de Techniek, gevestigd aan Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Op deze pagina vindt u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens op www.minizonnebootrace.nl door Huis van de Techniek. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw persoonsgegevens verwerken wij doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen mogelijk de volgende gegevens zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Naam van de school
 • Adresgegevens van de school
 • Uw e-mailadres
 • Uw (mobiele) telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via contactformulieren op onze website, correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel verwerkt Huis van de Techniek persoonsgegevens

Huis van de Techniek verwerkt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact met u op te kunnen nemen en/of u te kunnen benaderen. Daarnaast kan Huis van de Techniek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Huis van de Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw aanmelding aan Minizonnebootrace af te handelen nadat u zich heeft ingeschreven.
 • Om (telefonisch of schriftelijk) contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over uw aanmelding voor of het programma van Minizonnebootrace.
 • Om op basis van uw surfgedrag onze websites te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Huis van de Techniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden die gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Huis van de Techniek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Huis van de Techniek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huis van de Techniek heeft hier geen invloed op. Huis van de Techniek heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Hoe lang bewaart Huis van de Techniek persoonsgegevens

Huis van de Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de wet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huis van de Techniek verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huis van de Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van persoonsgegevens

Huis van de Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarvoor maatregelen genomen om misbruik, verlies of openbaarmaking tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die Huis van de Techniek verwerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Huis van de Techniek via info@huisvandetechniek.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze websites mee bezoekt wordt geplaatst. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze websites hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies van alle websites door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van Huis van de Techniek gebruikmaken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van onze websites tegenvalt.

Google Analytics

Het statistiekenpakket Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Huis van de Techniek maakt gebruik van Google Analytics om zo onze websites te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van Huis van de Techniek geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huis van de Techniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Huis van de Techniek een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisvandetechniek.nl. Huis van de Techniek zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Wijzigingen

Huis van de Techniek behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen.

Versie 1.0 – mei 2018