Organisatoren

EduBedrijf

Edubedrijf beschikt over een netwerk, van zowel scholen in het voortgezet-/ beroeps- en basisonderwijs als het bedrijfsleven in Zeeland en helpt u graag door het initiëren en organiseren van projecten of evenementen waarbij jongeren in contact komen met bedrijven of organisaties.

Meer informatie: www.edubedrijf.nl

Huis van de Techniek

Huis van de Techniek is een onafhankelijke intermediaire organisatie die zich richt op het mede oplossen van regionale knelpunten die bestaan tussen het technisch (beroeps) onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij behartigt ze de belangen van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de provincie Zeeland. Huis van de Techniek initieert, koppelt en ondersteunt als onafhankelijke organisatie activiteiten die de knelpunten tussen technisch (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt in
Zeeland helpen oplossen.

Meer informatie: www.huisvandetechniek.nl

Vrienden van Elektrotechniek

De opleiding elektrotechniek sloot onvoldoende aan op de vraag van bedrijven en trok te weinig studenten. Bedrijven en beroepsopleidingen werken samen met een gezamenlijke doel: het elektrotechnisch beroepsonderwijs beter afstemmen op de praktijk van de bedrijven en het onderwijs interessanter te maken voor scholieren en deelnemers. Op verzoek van Scalda
(toen: ROC Zeeland) is in 2007 de vereniging Vrienden van Elektro Zeeland opgericht.

Zeeland Port Promotion Council (ZPPC)

ZPPC is een non-profit organisatie met meer dan 100 participanten uit de Zeeuwse havensector gesitueerd in de havens van Terneuzen en Vlissingen. Het belangrijkste doel van ZPPC is de promotie van de Zeeuwse havens en de diensten van onze participanten in binnen- en buitenland. Onze participanten zijn bedrijven zoals stuwadoors, scheepsagenten, forwarding- en transport, logistiek, cleaning, scheepsreparaties, towage & salvage en industriële producenten in de havens.

Meer informatie: www.zppc.nl